Kontakt

Electreecity sp. z o.o.
ul. Brochowska 21
52-019 Wrocław
office@electreecity.pro
tel. +48 71 336 26 11

NIP: 8952010033 | REGON: 021790922 | KRS: 0000407197

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Copyright by