Fundusze europejskie

Projekty realizowane z funduszu UE

Rodzina rozwiązań baterii litowo-jonowych do układów napędowych wózków widłowych.

(POIR.01.01.01-00-0440/17)

Celem projektu jest opracowanie rodziny rozwiązań baterii litowo-jonowych NMC do zastosowań w urządzeniach magazynowych, w szczególności wózkach widłowych i paletowych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona demonstracja prototypu rodziny baterii trakcyjnych litowo-jonowych z zastosowaniem do urządzeń transportu wewnętrznego oraz ich weryfikacja najpierw w warunkach zbliżonych do rzeczywistych a później na platformach badawczych. W ramach realizacji projektu zostaną opracowane rozwiązania takich zagadnień jak:

Ostatecznie zostanie dostarczone i sprawdzone w warunkach operacyjnych rozwiązanie zasilania urządzeń magazynowych w oparciu o baterie litowo-jonowe NMC. Rozwiązanie zostanie zweryfikowane podczas prób symulujących realne warunki pracy tych urządzeń, co będzie stanowiło o skuteczności opracowanego rozwiązania. W efekcie realizacji zadania zostanie ostatecznie opracowana geometria rodziny baterii. Zostaną wyznaczone rzeczywiste charakterystyki pracy źródeł energii w zależności od intensyfikacji i typu pracy oraz obciążeń.

Zastosowanie technologii litowo-jonowej do baterii trakcyjnych urządzeń magazynowych niesie za sobą niewątpliwe korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na zmianę z tradycyjnych rozwiązań na innowacyjne. Zalety są widoczne zarówno w obszarze procesu użytkowania jak i obsługiwania proponowanych rozwiązań.

W obszarze zagadnień związanych z użytkowaniem podstawową cechą stanowiącą o przewadze proponowanego rozwiązania jest możliwość dłuższej pracy na jednym ładowaniu. Przy zastosowaniu ogniw o tym samym ciężarze, co w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych baterie litowo-jonowe pozwalają na 3-4 krotnie dłużą pracę bez konieczności ładowania. Baterie te charakteryzują się zdecydowanie większą sprawnością ładowania, praktycznie 3-krotnie większą niż w przypadku baterii tradycyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 114 770,50 zł

KONTAKT
Electreecity sp. z o.o.
ul. Brochowska 21
52-019 Wrocław
office@electreecity.pro
tel. +48 71 336 26 11

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
kom: +48 510 167 338
kom: +48 507 023 368

Copyright by