Przemysłowe magazyny i UPS

Napędzamy Twój Biznes!

Wykorzystuj energię odnawialną w hali ‐ dzięki naszym przemysłowym magazynom energii. Rozwiązania do magazynowania energii ze zintegrowaną koncepcją bezpieczeństwa oferują wysoce wydajne i elastyczne przechowywanie energii w halach produkcyjnych, magazynach oraz biurach. Dzięki modułom do przechowywania energii litowo‐jonowej generowana w pomieszczeniu energia fotowoltaiczna, która w danym momencie nie jest potrzebna, może być przechowywana w modułach akumulatorowych (przemysłowych magazynach energii) i łatwo dostępna w późniejszym czasie. Nadwyżka energii nie jest wówczas tracona. Dzięki systemowi magazynowania energii użytkownicy energii słonecznej stają się mniej zależni od cen energii elektrycznej i mogą korzystać z własnej- zmagazynowanej energii.

KONTAKT
Electreecity sp. z o.o.
ul. Brochowska 21
52-019 Wrocław
office@electreecity.pro
tel. +48 71 336 26 11

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
kom: +48 510 167 338
kom: +48 507 023 368

Copyright by